Nová verzia 3.16.4 - 23.02.2021

Pridané:

 • Štatistické výkazy pre NCZI 2020 čítaj viac
 • Pridaná možnosť načítať viac vyšetrení v Zozname vyšetrení pacienta
 • Zobrazenie Zoznamu vyšetrení, ktoré neboli odoslané do ezdravia
 • Do číselníkov pridaná sekcia typ očkovania
 • Možnosť pre špecialistov Použi výmenný lístok, ktorá napopuluje do dekurzu informácie z výmenného lístka
 • Podpora pre iné číslo bankového účtu, osobitne pre každú ZP
 • Pri viacerných identitách identifikácia konkrétnej pri pridaní pacienta do Čakárne
 • Sťahovanie laboratórnych výsledkov pre labák Senica, Skalica
 • Dotlač do karty pre viacerých lekárov ktorý pracujú v jednej ambulancii
 • Možnosť kapitácie pacientov viacerými lekármi pod jednu identitu
 • Tlač hlavičky pri každej identite lekára v rovnakom pacientovi
 • Validácia, či má pacient v Údajoch zadanú emailovú adresu pri posielani emailov cez sekciu komunikácia
 • Pre prehľadnosť kapitácií pacienta - čip kapitácie čítaj viac
 • Možnosť tlače celej dg v Skrátenom vyšetrení do karty

Opravené:

 • tabuľka všeobecne (napr. amb. kniha), ktorá umožnuje na stĺpcoch rýchly filter od teraz vyžaduje stlačenie ENTER, aby sa dáta vyfiltrovali
 • Stornovanie uzavretého dekurzu
 • Indikácia opiátov podľa NCZI
 • Vytváranie kópií nových dekurzov
 • Zobrazovanie ZP pacientov v Čakárni
 • Kapitácie pacientov po zmene ZP
 • Šťahovanie laboratórnych výsledkov pre AlphaLab, zmena formátu na strane Alphalab
 • Chyba pri tlači VL s odporúčaním
 • Vylwpšený import z programu dr. Rex
 • Filter historických záznamov pri laboratórnych výsledkoch
 • Zobrazenie sekcie výkon po vložení
 • Vytváranie aditívnej dávky
 • Vymazanie pacienta
 • Zobrazenie detailov o objednanom pacientovi v Kalendári pri postavení sa nad ikonku pacienta
 • Zlý odberateľ na faktúrach
 • Akcia vytvor nový dekurz - nahrávka ako príloha
 • Zobrazenie prehľadu liekov po použití klávesovej skratky Ctrl+L