Nová verzia 3.15.2 - 21.01.2021

Pridané:

 • Návod pre lekárov k manažovaniu ich webu napislekarovi.sk/lekar
 • Validácia pre špecializáciu 105
 • Potreba overenia identity cez napislekarovi.sk pre COVID formuláre
 • Možnosť opravy informácie o pacientovi pre všetkých užívateľov Cura
 • Možnosť opravy informácií o pacientovi (kapitácia, sumár zdravotného stavu čítaj viac
 • Možnosť zmeny ZP viacerým pacientom naraz čítaj viac
 • Možnosť výberu ako sa má správať vyhľadávanie v sekcii dg. a vv. čítaj viac
 • Nový čip OČ-COV pre Covid očkovanie
 • Vylepšenie zmeny kapitácie
 • IPP k výkonu 60 pre Union
 • Klávesová skratky ALT+S pre zjednodušenie predpisovania liekov a pomôcok
 • Možnosť vytvoriť nový dekurz s nahrávkou ako prílohou čítaj viac
 • Čip kapitácie čítaj viac
 • Možnosť zdieľať pozíciu dotlače pre dvoch VLD lekárov s jedným kmeňom pacientov
 • Doplnenie číselníka výkonov o 159a/z/x+FOB
 • Zmena ZP sa reflektuje u všetkých dekurzov vytvorených v daný deň
 • Zobrazovanie potravín ako kategorizované
 • Vylepšenie šablón, kedy riadok podmienky sa nevytlačí

Opravené:

 • Číselník diagnóz
 • Fungovanie klávesu F2
 • Možnosť výberu podmienky (cena, abecedne) pre vyhľadávanie liekov
 • Zobrazovanie validácie v prehľade dávky
 • Import laboratórnych výsledkov, ak pacient neexistuje v databáze
 • Presmerovanie pacienta po vyplnení Covid formulára na napislekarovi.sk
 • Číslovanie faktúr
 • Možnosť reagovať na požiadavku pacienta cez napislekarovi.sk bez vytvorenia dekurzu
 • Nefunkčná kapitácia
 • Sťahovanie laboratórnych výsledkov
 • Strata možnosti Prichádzajúce volania (VIPTel) z ponuky @akcia
 • Reklamné maily z napislekarovi.sk
 • Posunu hlavičky pri dotlači skrátneného vyšetrenia do karty
 • Možnosť priamej tlače
 • Zobrazovanie ZP pacientov v Čakárni