Manuálna záloha cez menu

Ukážka ako manuálne vytvoriť zálohu cez menu.