Nová sekcia bod

Ukážka ako pracovať so sekciou Bod.