Preskripčné obmedzenie

Ukážka možnosti zadania špecializácie pre vypnutie kontroly preskripčného obmedzenia.