Mód zobrazenia záznamu v histórii

Ukážka nového módu zobrazenia záznamu v histórii, prepínanie medzi módami, zmena módu v nastaveniach.