Recept / preskripcia - Ako zadať nový liek

Ukážka ako zadať nový liek.

 • vloženie diagnózy 0:02
 • prvý spôsob 0:07
 • vyhľadanie lieku 0:15
 • vyhľadanie veľkosti balenia 0:18
 • výber konkrétneho lieku 0:26
 • nastavenie dávkovania 0:30
 • nastavenie presného dávkovania 0:40
 • odporúčajúci lekár 0:46
 • dátum platnosti preskripcie 1:11
 • uzavretie dekurzu 1:34
 • tlač dekurzu 1:43