Ako vložiť historické dáta do dekurzu

Ukážka vkladania historických dát do dekurzu.

  • prvý spôsob 0:02
  • druhý spôsob 0:07