Nová verzia 1.9.0 - 01.08.2018

Pridané:

 • Certifikácia na služby eRecept pre Union
 • Upozornenie ohľadne evidencie a vyhodnotenia FOB testu
 • Upozornenie o potrebe/možnosti vykonať vyšetrenie u pacienta s hypertenziou
 • Upozornenie o potrebe/možnosti vykonať vyšetrenie u pacienta s lipidémiou
 • Upozornenie o potrebe/možnosti vykonať vyšetrenie u pacienta s POCT INR
 • Prehľad amb.: pridaná záložka Výkony (prehľad výkonov po dňoch) a 2 doplňujúce kontingečné tabuľky
 • Prehľad amb.: pridaná záložka Lab.výsledky (neprečítané lab. výsledky)
 • Málo dôležité polia v sekcii, tieto polia su preskoČené pri použití TAB klávesy pre navigáciu, napr. vd a zfp sekcia. CTRL+ALT+M vypne preskakovanie
 • Podpora viacerých kalendárov pre identitu
 • Validácia zadania výkonu pri použití lieku mesocain
 • ALT+T otvorí zoznam typov objednaní, pridaná možnosť vytvoriť skratky pre položky zoznamu
 • Recepty sa reorganizujú pod jednu diagnózu(osdranila sa duplicita) pri požití výberu z histórie
 • Možnosť Presuň termín aktivujete pravým klikom na myši v kalendári
 • Sekciu o držaní zbrane a spôsobilosti vodiča je možné skopírovať do aktuálneho dekurzu (pravý klik na čip v sumáre)
 • CTRL+ALT+SHIFT+D skopíruje cestu k súborom pacienta do pamäte(clipboardu) a pridá dnešný dátum ako prefix
 • Podčiarknutie názvu čipu v sumáre ktorý sa dá klinúť
 • V sumáre je možné vidieť súčet bodov za výkony, a to za aktuálny dekurz a aj za aktuálny mesiac
 • Skopírovať/presunúť (podržať SHIFT) subory z disku a web stránok pomocou drag&drop do panelu sumára pacienta
 • Počas prepočtu sumára pacienta sa jeho titulka zobrazí so žltým pozadím.
 • Prehľad amb.: pridaná záložka Pred.lieky (štatistika predpísaných liekov)
 • V 3 mesačnom kalendári dvojklik na dátum skopíruje daný dátum do pamäte(clipboardu)
 • Možnoť vložit vzor do vzoru
 • Možnosť pridať štítok na vzor a vyhľadavať podĺa štítku @vzor stitky=a,b
 • Pridaná možnosť zadefinovať vo vzore premennú ktorú možno prepísať u každého uživateľa inak
 • Vyhľadávanie @vzor vylepšené - zobrazenie štítkov, skryte a zdroj vzoru, pomoc pre vyhladávnaie cez CTRL+Medzerovník
 • eZdravieServer: aplikácia zobrazí chybovú hlǎšku ak nastane neočakávaná situácia
 • eZdravieServer: curo-ezdravie-install.exe vytvorený pre prvotnú inštaláciu eZdravieServera
 • eZdravieServer: log súbory NCZI volaní sú po 62 dňoch zmazané pri reštarte eZdravieServera

Zmenené:

 • Lab. výsledky (lv) sa zobrazujú menším písmom, ktoré sa zväčší pri nájazde myšou
 • eZdravieServer: lepšie rozlíšiteľná ikonka aplikácie
 • eZdravieServer: log súbory NCZI volaní a stats.csv sú zapisované do ApplicationData\CuroEZdravie