Union eRecept

Návod ako vygenerovať pristupové udaje pre eRecept Unionu a ako aktivovať funkcionalitu v sytéme Curo.