MUDr. Liliana Podhorská, MPH

Bratislava
Všeobecný lekár pre dospelých

Prezentácia vlastnej skúsenosti MUDr. Podhorskej, so systémom Curo na konferencii SVLS 2022.

Video prezentácia, ktorú pani doktorka predniesla na konferencii SVLS v Čilistove 2022.

  • prečo Curo
  • ako jej to pomáha v práci
    • kompletné vzory
    • preventívky
    • elektronická komunikácia s pacientom
    • nálezy od iných lekárov

Otvor priamo na YouTube https://youtu.be/o501nwwntpA