Nová verzia 4.0.15 - 25.06.2021

Pridané:

 • Elektoronický podpis pacienta (ako v banke) čítaj viac
 • Možnosť na vymazanie mesačnej uzávierky lekárom čítaj viac
 • Logo v tlačovej zostave Lekárska správa - nález čítaj viac
 • Tlač pečiatky v Skrátenom vyšetrení do karty
 • Zvýšená rýchlosť pri vytváraní Štatistickej analýzy ambulancie (nové) čítaj viac
 • Vykazovanie štandardných výkonov pre SP pod kódom VYZI čítaj viac
 • Možnosť importovať výsledky pacientov cez Požiadavky pacientov z domény patologia.sk
 • Možnosť importovať poŽdavky na celiakia potraviny priamo do dekurzu pozri video
 • Validacia pre očkovanie
 • Možnosť prepísať emailovú adresu pre maily prichádzajúce z externých systémov čítaj viac
 • VRP zobrazí zoznam výkonov, ktoré nebolo možno vyučtovať, lebo chýbaju v cenniku VRP
 • Samoplatca a VYZI vykon pre SP sa v uzavierke neprejavi
 • Možnosť zmeny typu a farby písma čítaj viac
 • Informácia o tom, že Zoznam požiadaviek sa aktualizuje
 • Ďalší kód pre liek Liskantin
 • Možnosť zmeny zobrazenia textu v Požiadavkách pacientov na HTML čítaj viac
 • Možnosti odosielania dekurzov do eZdravia čítaj viac
 • Možnosť zaslať email lekárovi na napislekarovi.sk s vybranými potravinami so stránky potravinynarecept.sk čítaj viac
 • Možnosť nastaviť si v Nastaveniach programu, či sa má v Kalendári zobrazovať detail pacienta po priblížení sa k ikonke, alebo až po kliku na ikonku čítaj viac
 • V Sumárnych tabuľkových dátach za ambulanciu do zostavy PN pridaný kód lekára pre moznosť filtrácie
 • V tlačovej zostave Skrátené vyšetrenie do karty možnosť nastaviť Predvolené tlače čítaj viac
 • V čipe tetanu si pravým klikom viete pozrieť posledné očkovanie proti tetanu
 • Podpora parsovania do sekcií pre integráciu typeform.com
 • Možnosť vyhľadať výkon podľa typu výkonu
 • Vylepšenia pre Anamnestický dotazník (lepšia prehľadnosť, možnosť vložiť priamo do dekurzu ako sekcie)
 • Certifikát o zaočkovaní proti Covid-19
 • Do žiadanky na RTG vyšetrenie sme pridali možnosť zapísania doplňujúcej diagnózy čítaj viac
 • Žiadanka na laboratórne vyšetrenie pre labák Senica
 • Nastavenia ftp konfigurácie pre nové labáky
 • Pridaná možnosť nastavenia práv na jednotlivé dekurzy po požiadaní technickej podpory Curo
 • Zobrazovanie mena lekára v Zozname vyšetrení
 • Špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry
 • Anamnestický dotazník sa Vám nasetuje priamo v dekurze do konkrétnych sekcií

Zmenené:

Opravené:

 • Spočítanie položiek spolu pre VRP
 • Používanie prednastavených textov v sekciách čítaj viac
 • Covid čip karanténa lepši indikácia
 • Zarovnanie výsledkov filtrovania v Nových štatistických výkazoch
 • Mazanie sekcií pri označení myškou
 • Veľkosť štatistického okna (zvǎčšené)
 • Použitie výberu z histórie pre sekciu Komunikácia (reset stavu odoslania)
 • Automatické zapnutie predvoleného zálohovania
 • Uzavretie cenníkov v rámci uzávierky s návratom do výkonov
 • Uzatvorenie mesačných dávok - prehľad chýb pre sestry
 • Číselník liekov
 • Editácia otvoreného dekurzu pomocou CTRL+Enter
 • Rýchlosť štartu servera Curo
 • Zobrazovanie zmien na napislekarovi.sk
 • Vykazovanie výkonu TOKS (159)
 • Zobrazovanie čipu chrípka
 • Sumarne prehlady - zostava preventivky ukazuje všetkych pacientov
 • Zobrazovanie všetkých relevantných údajov v zostave Preventívky
 • Objednávanie pacientov cez možnosť Objednať pacienta cez dekurz
 • Správne napopulovanie údajov pacienta pri tvorbe pacienta z kalendára
 • Tlač Skráteného vyšetrenia do karty cez Nastavenia tlače
 • Zobrazovanie dátumov v čipoch TAT
 • Správanie čipu FOB v náväznosti na výkon 159a/z/x+FOB
 • Odosielanie Anamnestického dotazníka
 • Zálohovanie databázy do koreňového adresára
 • Nesúlad medzi počtom požiadaviek a reálnymi požiadavkami pacientov
 • Po zmene ZP v Údajoch pacienta sa zmena prejaví na všetkých dekurzoch za daný deň
 • Vytlačenie pečiatky v tlačovej zostave pri nastavenej automatickej tlači
 • Pozícia pečiatky a podpisu pacienta v tlačových zostavách
 • Možnosť pozrieť cez Nástenku neprečítané laboratórne výsledky za posledné 3 mesiace
 • Pri výkone 74.BODN - vypísanie posudku o bolestnom, nevalidovať v uzávierke potrebu PN
 • Zrušenie automatického vykazovania labákov, ak je v dekurze akýkoľvek VV 250 a,b,d
 • Validácia výkonu 250d čítaj viac
 • Zobrazovanie doplnených chýbajúcich lekárov v číselníku lekárov
 • Tlačová zostava Opis - Tlač celý dekurz
 • Opravená Synlab žiadanka po zmene webu zo strany laboratórií Synlab
 • Ukladanie príloh na disk
 • Číselník PSČ
 • Validácia - rada pre podaný liek odstránená
 • Prehľad chýb pre uzatvorenie mesačných dávok
 • Zrušená validáciu eZdravia vyšetrenia pre ZP
 • Synlab žiadanka pre laboratórne vyšetrenie
 • Dĺžka názvu PZS pre žiadanku na MR
 • Rešpektovanie nastavení pre tlač Skrátené vyšetrenie do karty
 • Prekrývane riadkov pri tlaci výmenného lístka ak je použity vǎčší font
 • Integrácia s VRP si poradí s väčším počtom výkonov