Nová verzia 3.10.8 - 19.08.2020

Pridané:

 • Podpora pre uzávierky rôznych typov dávok naraz VLD a ŠAS
 • Vylepšenie pri výbere lieku/pomôcky z už existujúcej sekcie, ako vyhľadávaný reťazec sa nastaví meno lieku
 • Lepšia informácia o aktuálnom stave očkovania proti Tetanu
 • Pridaná možnosť skryť finančné údaje čipu Saldo
 • Doplnená možnosť používania dátumových skratiek vo všetkých poliach obsahujúcich dátum čítaj viac
 • Pridaná možnosť zobrazovania informácií o nedoručených emailoch v zozname správ z napislekarovi.sk, čo môže vznikať pri odosielaní laboratórnych výsledkov a dekurzov na vyžiadanie pacienta
 • Doplnené označovanie reklamných mailov z napislekarovi.sk ako SPAM
 • Pri exporte pacienta doplnené priezvisko pacienta do názvu vyexportovaného súboru “export-priezvisko.mdd”
 • Doplnené okamžité otváranie pdf súborov v histórii dekurzov pacienta
 • Do Údajov pacientov doplnené pole Značky a pridaná možnosť vyhľadávania pacientov cez vyhľadávací riadok podľa zadanej Značky čítaj viac
 • Pridaná možnosť prehrávať nahrávky telefonátov uložených cez VIPTel v zozname @akcia Prichádzajúce volania (VipTel) čítaj viac
 • Pridaná možnosť spustiť rádio priamo z programu Curo čítaj viac
 • Pridaná klávesová skratka CTRL+ALT+T na stíšenie a opätovné spustenie rádia
 • Zmena názvu na Zoznam pacientov a pridanie možnosti filtrovania pacientov v tomto zozname aj podľa Značky
 • Doplnená aktuálna verzia UI a MD do úvodnej lišty programu čítaj viac
 • Opravené zapamätanie si “posledná pozícia a dátum” pre tlač v skrátenom vyšetrení do karty čítaj viac
 • Doplnená klávesová skratka v editore dekurzu pre tlač - Výstupy čítaj viac
 • Doplnená možnosť dotlače do karty od aktuálneho dekurzu čítaj viac čítaj viac
 • Vylepšenie tlače pri zmene nastavení rozloženia strany
 • Vylepšenie tlače PP pre stomatológov
 • Vylepšené vyhľadávania pri jednoznačkových slovách (napr. mix b)
 • Doplnená možnosť vynechania tlače čítaj viac
 • Vylepšená dotlač do karty pri veľkom rozsahu dát
 • Doplnená indikácia progresu pre akciu rep2 (index pacientov)
 • Pridané validácie pre sociálnu dávku
 • Doplnená zmena štandardných nastavení pre faktúry
 • Doplnený prehľad úhrad a výkonov pacienta čítaj viac
 • Pridané tlačidlá opätovného spustenia a podrobného zobrazenia pre VIPTel hovory čítaj viac

Opravené:

 • Opravené otváranie pacienta za špecifických okolností
 • Opravená klávesová skratka na vyhľadávanie pomoci CTRL+H a prepracovaná stránka Podpory
 • Vyhľadávanie @zdroj kontroluje existenciu externých programov v adresároch “C:\Program Files” aj “C:\Program Files (x86)”.
 • Opravený dátum faktúry za opravnú a aditívnu dávku na aktuálny
 • Opravené vkladanie elektronickej komunikácie z napislekarovi.sk do dekurzu
 • Vylepšené vyhľadávanie pacientov podľa telefónneho čísla pre službu VIPTel
 • Opravená možnosť vymazania poznámky z Dôležitých správ pacienta
 • Opravené automatické zadávanie dátumov pri tvorbe novej faktúry
 • Opravené prehrávanie VIPTel správy
 • Opravené automatické dopĺňanie dátumu v TDPN
 • Opravené vykazovanie rovnakých DG+VV+oblasť v ten istý deň pre stomatológov
 • Automatické vyplnenie údajov - DIČ, suma, číslo dokladu v Príjmovom doklade
 • Odstránená chyba výpočtu sumára
 • Opravená tlač Skráteného vyšetrenia do karty, ak nie sú vyplnené záznamy od času
 • Opravené zobrazovanie objednaní pacienta v Doležitých správach
 • Opravené vyhľadávanie - medzera pred @? už neovplyvňuje výsledok vyhľadávania
 • Pre špecialistov opravené zobrazovanie bodovania výkonov v Čakárni
 • Opravené vyhľadávanie liekov podľa číslených údajov čítaj viac
 • Opravený zlý výpočet PP, ak je poradie dekurzov nastavené od najstaršieho
 • Opravené zobrazovanie zoznamu diagnóz pacienta v Čakárni
 • Opravené fungovanie tlačidiel v Požiadavkách pacientov
 • Opravené otvorenie pacienta z Požiadaviek pacientov, ak je zadaná rovnaká emailová adresa u viacerých pacientov
 • Zostava úmrtný list - posun na druhej strane opravený

Zmenené:

 • Doplnené informácie o liekoch (adc.sk, sukl.sk ) do vyhľadávania cez @? liek euthyrox ako aj @? produkt euthyrox čítaj viac
 • Vrátené číselníky laboratórnych výsledkov na staršiu verziu
 • Tlač preukazu vodiča zmenšená, dá sa olaminovať