Nová verzia 3.8.4 - 23.06.2020

Opravené:

  • Oprava zobrazovania liekovej karty a niektorých volaní po prechode na v4 (Union).
  • Rozbaľovanie niektorých zakódovaných súborov s lab. výsledkami nebolo úspešné.
  • Oprava zálohovacích funkcií.