Porovnanie kapitácií

Ukážka ako spraviť porovnanie kapitovaných pacientov medzi zoznamami zdravotných poisťovní a ambulantným systémom Curo.