Nová verzia 1.19.12 - 31.08.2019

Pridané:

 • Import laboratórnych výsledkov Schneider.
 • Zostava “Uzatvorenie mesiaca” je viditeľná len pre admina.
 • Prístup k cenníku priamo z dávky.
 • Rozšírená sekcia Gynekologická anamnéza.
 • Recept - možnosť špecifikovat “produkt na výnimku”.
 • Opakovaný recept pre pomocku.
 • Tlačová zostava Sprievodný list k RTG vyšetreniu: možnosť pridať informovaný súhlas.
 • Možnosť tlačiť viac žiadaniek MR, RTG, USG z jedného dekurz.
 • Zobrazenie informácií ohľadom balíka v kalendári.
 • Chipy pre gynekológiu.

Opravené:

 • Vyhľadávanie mena, resp. priezviska, ktoré má iba 3 znaky.
 • Tvorba dávky s RČ, ktoré má na konci medzeru.
 • Prvá strana prázdna pri tlači receptu s opiátom.
 • Sekcia bod - nesprávne interpretuje diagnózu.
 • Import laboratórnych výsledkov Cytopathos.
 • Preskakovanie kurzoru v časti Vyšetrenie.
 • Klávesová skratka Ctrl+šípka doprava: kurzor preskočí na koniec celého dekurzu, nezostane v sekcii.
 • Automatická zmena chipov: PP, HYPER, LIPID.
 • Riadok navyše pri vkladaní laboratórnych výsledkov ako text cez F9.
 • Riadok navyše pri tlači nálezu so sekciou RA.
 • Klávesnica nereaguje pri konfirmačných oknách.
 • Tlačová zostava Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Tlačová zostava Odstúpenie od dohody a žiadosť o kartu.

Zmenené:

 • Hláška pri uzatváraní dekurzu cez Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) Ctrl+Shift+X/Ctrl+Shift+F6.
 • Zmeny v chipoch pre VLD v závislosti od ZP + systém prepočítava polročný, resp. ročný interval.