Nová verzia 1.19.3 - 31.07.2019

Pridané:

 • Čakáreň: Zobrazenie atribútov pacienta pod jeho menom (kapitácia, predposledná nášteva, predpísané lieky, diagnóza).
 • AnyDesk (podpora cez vzdialenú plochu) súčasť Hlavného menu - ikona Podpora.
 • Podpora protokolu curo:
 • Vytvorenie faktúry/cenovej ponuky z dát dekurzu.
 • Vylepšené správanie klávesy Tab vo vyhľadávacom riadku.
 • Preskakovanie slov v sekcii pomocou klávesovej skratky Ctrl+šípka doprava/doľava.
 • Sekcia xbalik: Zrušenie zakúpeného balíka.
 • Kalendár: zobrazovanie informácií o balíku + počet objednaných, resp. plánovaných úkonov a počet vykonaných.
 • Aktualizácia informácií ohľadom balíka po editovaní stretnutí.
 • Zoznam/história EKG výsledkov v časti Prehľad dát pacienta Alt+S.
 • Kontrola dekurzu: Výkon 1 sa nemá v jeden deň kombinovať so žiadnym iným výkonom.
 • Kontrolná hláška pri uzatváraní dekurzu pre špecialistov pri výkone 62 + dôvod vyšetrenia: kontrola pacienta.
 • Podpora konverzie dát pre ousa.sk.
 • Modifikácia pre klávesové skratky mapujúce sekcie pomocou Shift (napr. ak je pre Ctrl+1 priradený recept, tak Ctrl+Shift+1 bude historický recept).

Opravené:

 • Systém si zapamätá posledné nastavenia tlače pri dvoch spustených CuroUI.
 • Pridávanie pacienta do čakárne po uzavretí/neuzavretí dekurzu.
 • Po uzavretí dekurzu je pacient označený ako vybavený.
 • Otvorenie historického záznamu aj keď ho nie je v histórii vidieť, po vybratí odkazu z chipu v časti Sumár zdravotného stavu.
 • Uzávierka - chýbná hodnota bodu pre Sociálnu poisťovňu.
 • Korektné zobrazovanie výsledkov z histológie v Mód1 - prehľad dekurzu.

Zmenené:

 • Samostatná položka v menu Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) Ctrl+Shift+X (predtým Ctrl+Alt+X).
 • Hláška “Chcete skutočne uzatvoriť dekurz aj keď externé systémy hlásia chyby?” sa zobrazuje už len pri Uzavrieť dekurz vynútene Alt+Shift+X.
 • Vylepšená tvorba PDF dokumentov.