Nová verzia 1.19.3 - 30.06.2019

Pridané:

 • Sumárne prehľady - možnosť vyhľadávania v zostavách pomocou poľa hľadať
 • Možnosť zobraziť neprečítané lab. výsledky za posledné 3 mesiace v časti Nástenka.
 • Vylepšená možnosť zobrazenia lab. výsledkov v Prehľade dát pacienta https://www.curo.sk/video/prehlad-dat-pacienta-zobrazenie
 • Podpora sťahovania/importovania výsledkov z laboratória ousa.sk
 • Možnosť vytvorenia ticketu (požiadavky/nahlásenia problému) cez ikonu “Požiadavka” v hlavom menu Curo UI
 • Možnosť vytvorenia manuálnej zálohy cez ikonu “Zálohovať” v hlavnom menu
 • Možnosť pribaliť zašifrované logy k požiadavke
 • Zobrazenie ponuky možností dvojitým kliknutím do vyhľadávacieho poľa alebo poľa, ktoré obsahuje ponuku možností
 • Prepracovaný zoznam vyšetrení z eZdravia
 • eČasenka umožnuje informovať pacienta, že nabudúce je potrebná jeho osobná návšteva lekára
 • Pridaná podpora pre zariadenie ekg, Seiva, BTL (zadaním “@zdroj” do hl. vyhľadávacieho poľa umožnuje vyhľadať externé zariadenia a spustiť získanie dát, musí byť otvorený pacient)
 • Každé 2 hodiny overovanie pacienta cez eLab
 • Názov PDF súborov vytvorených exportom z prehliadača výstupov (Uložiť ako PDF) obsahuje priezvisko a prípadne aj čas dekurzu
 • Skrátené vyšetrenie do karty - možnosť výberu tlačiť/netlačiť pre pacienta, pridať/nepridať informovaný súhlas pre pacienta pri tlači
 • Možné dynamicky registrovať @tlač záznamy na úrovni užívateľa a identity. Optimálne pre pridanie Google Sheet odkazov
 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na lab výsledky (v histórii) sa zobrazia nové možnosti akcií - Vložiť dekurz, Vložiť lab. výsledky ako text, Výsledky ako text do pamäťovej schránky (následne to viete pomocou Ctrl+V vložiť do ľubovoľného dekurzu, textového alebo tabuľkového dokumentu atď)
 • Zmenená hlavička pri tlači Skrátené vyšetrenie do karty.
 • Skrátené vyšetrenie do karty - prednastavená možnosť netlačiť pre pacienta, možnosť tlačiť pre pacienta len dotlač, doltač s hlavičkou
 • Nová sekcia Bod pre rýchlejšie zadávanie diagnóz a výkonov https://www.curo.sk/video/sekcia-bod
 • Pridané údaje o pacientovi pri vyhľadávaní pacienta v časti “Zistiť viac”
 • Prepracovaná tlač - možnosť nastavenia počtu kópií
 • Prehľad všetkých vystavených PN v časti Sumarizácia rizík https://www.curo.sk/video/zoznam-vsetkych-PN
 • Vymazanie celých slov pomocou skratky Ctrl+Backspace (Backspace - umiestnený zvyčajne nad Enterom, môže byť znázornený len šípkou smerujúcou z ľava do prava)
 • Prehľadnejšie zobrazanie lab. výsledkov v histórii pacienta pri móde zobrazenia 1 prehľad dekurzu https://www.curo.sk/video/lab-vysledky-mod1
 • Možnosť zmeniť veľkosť fontu pre históriu (Nastavenia-Nastavenia histórie: veľkosť fontu)
 • Úprava zobrazenia eZdravie-vyšetrenie
 • Nová možnosť/akcia v menu, pokiaľ sa nachádzate v dekurze, Ctrl+Alt+X - uzavrieť dekurz, ale neodoslať do eVyšetrenia
 • Červená kladka - zobrazenie stavu dekurzu neodoslaného do eVyšetrenia
 • Možnosť nastaviť, aby sa PDF súbory otvárali v systémom prednastavenom prehliadači (napr. Adobe Reader)
 • Presúvanie sekcií v dekurze pomocou skratky Ctrl+šípka hore/dole. Označenie textu v sekcii pomocou skratky Ctrl+Shift+šípka hore/dole/vľavo/vpravo
 • Pri použití klávesových skratiek mapujúcich sekcie ako Ctrl+1-9 je teraz možné použiť aj čísla z numerickej časti klávesnice
 • Pomocou klávesu Tab máte možnosť prepnúť sa do ďalšej sekcie (napr. zadáte sekciu vd., no nechcete teraz vyberať diagnózu, tak stlačíte Tab a presuniete sa o sekciu nižšie v dekurze)
 • PDF vytvorené v SynLab aplikácii sa nesťahuje, ale sa zobrazí v PDF prehliadači
 • Informácia, že mažete už neexistujúci dekurz

Opravené:

 • Nahrávanie lab. výsledkov z Dôvera eLab
 • Tlač “Kalendár - Objednávky na deň” - náhľad sa nezobrazí, ak nie je zadaný žiadny deň
 • Vylepšené vyhľadávanie vzorov
 • Opravené vyhľadávanie v ponuke možností v časti sekcia/vzor
 • Vylepšená možnosť vytvárania manuálnej zálohy, reštart MD po vytvorení zálohy a hlášky https://www.curo.sk/video/zaloha-cez-menu
 • Vylepšená zostava neprečítaných lab. výsledkov (posledné 3 mesiace, zoradené podľa pacienta a dátumu výsledkov)