Objednanie neevidovaného pacienta

Ukážka ako objednáte pacienta, ktorého v ambulancii neevidujete.