Nová verzia 1.16.20 - 29.03.2019

Pridané:

 • Vyhľadanie pacienta podľa emailu alebo tel. čísla. https://www.curo.sk/video/tel-email
 • Zostava “Duplicitní pacienti” v sumárnych prehľadoch ambulancie.
 • Vylepšená možnosť vkladať desatinné miesta cez dialóg dávkovania aj zápisom (napr. 2x1,5 t.j. dva krát po jeden a pol).
 • Pridané popisky pre počet náštev vo výsledkoch vyhľadávania pacientov.
 • Automatické mazanie správ ohľadom pacienta pri prechode z pacienta do čakárne, z pacienta do iného pacienta.
 • Pridané popisky pre lieky vo výsledkoch vyhľadávania liekov.
 • Pridané popisky pri zobrazení časti “Pacient” ako aj v časti “Sumár zdravotného stavu”.
 • Pridané popisky pri zobrazení časti “Kalendár”.
 • Pridané popisky pri zobrazení časti “Čakáreň”.
 • Automatická oprava zadaného čísla PN.
 • Nový avatar s informáciami o aktuálnej identite. https://www.curo.sk/video/identita-zmena
 • Zostava posudzovací nález v sumárnych prehľadoch ambulancie. https://www.curo.sk/video/posudzovaci-navrh-upsvar
 • Označenie dekurzu v histórii, ak bol dekurz vytvorený inou identitou. https://www.curo.sk/video/identita-zmena
 • Zmena identity pri vytvorenom dekurze. https://www.curo.sk/video/identita-zmena
 • Nové možnosti pre čakáreň v časti “Nastavenia”. https://www.curo.sk/video/cakaren-rezimy-pridavania-pacienta
 • Zobrazenie poradového čísla a času pri pridaní pacienta do čakárne.
 • Možnosť vložiť do pola presný čas. https://www.curo.sk/video/vloz-cas
 • Pri kontrole dekurzu, v ktorom sa nachádza sekcii vl. (výmenný lístok), pridaná kontrola odborného zamerania a druhu špecializovaného útvaru.
 • Úprava dizajnu: popisky, zvýraznenie chipov, na ktoré môžete kliknúť.
 • Chip BLO Akcie - rýchly presun do e-pobočky Dôvera. https://www.curo.sk/video/podane-navrhy-dovera
 • Pridaj/Zruš chronický predpis, prioritu. https://www.curo.sk/video/zrus-chronicky-liek
 • Vylepšená integrácia eČasenky.
 • Odstránenie správ z eLab pri prenínaní medzi pacientmi.
 • Možnosť vynúteného zápisu pre sekcie Zdravotná pomôcka a Magistraliter.

Opravené:

 • Hromadné označenie výsledkov ako prečítaných.
 • Chyba pri vkladaní vzorov.
 • Označenie laboratórnych výsledkov ako prečítaných.
 • Kalendár - možnosť objednanie v samostatnom dekurze opravená.
 • Mód výkazníctva opravený.
 • Objednanie pacienta, ktorý v ambulancii nie je evidovaný. https://www.curo.sk/video/kalendar-objednanie-neevidovany