Nová verzia 1.12.2 - 09.10.2018

Pridané:

 • Identifikacia celkového cholesterolu podľa Cholest-celk, rieši problém identifikácie výsledkov pre výpočet SCORE z DG labu.
 • Sekcia potvdenie a rovnomenná tlačová zostava.
 • Nórsko a Švajčiarsko pridané ako EÚ krajiny
 • Automatické uzatvorenie tlačového okna po potvrdení tlače.
 • Abúzy teraz umožňujú zadať detaily a či pacient abstinuje. https://curo.sk/video/abuzy
 • Čip abúz zobrazené v skrátej forme, možnoť zobraziť detail- https://curo.sk/video/abuzy
 • Sledovanie hypertenzie, pridané vzory a čip
 • Kontrola H0006, upozornenie vo vzore hypertenzie ak sa môže vykázať
 • Sekcia pre Holter, naviazaná na čip hypertenzie
 • Čip pre výsledok Kolonoskopického vyšetrenia
 • Možnosť vložiť trvalú diagnózu podľa hodnoty BMI priamoz čipu. https://curo.sk/video/bmi
 • Skryté možnosti(ako vymaž dekurz) v akčnom menu su teraz dostupné cez možnost viac
 • Pridaný čip pre monitorovanie očkovania na chrípku. https://curo.sk/video/ockovanie-chripka
 • Zobrazenie zoznamu dekurzov pri vymazávani
 • Poznámka o pacientovi na obrazovke údajov
 • Možnosť predpísať liek na plnú úhradu cez eZdravie. https://curo.sk/video/liek-plna-uhrada
 • Možnosť zrušiť FOB pozit. čip zadaním výsledku z kolonoskopie. https://curo.sk/video/vykazanie-FOB
 • V čakárni zobrazenie objednaných pacientov vo forme agendy. https://curo.sk/video/cakaren-zoznam
 • Zobrazenie skratiek v spodnej lište

Zmenené:

 • Žiadanka pre Medirex tlačí aj meno a rodné čislo na nálepky pre skúmavku.
 • Aktulizácia knižnice gRPC na v1.15.0
 • Vzory sa zoradia podľa abecedy
 • Polia kde je odpoveď typu áno/nie sú indikované zeleným trojuholníkom a vtedy môžte použiť medzerník na výber
 • BMI nad 30 je zvýraznené v čipe. https://curo.sk/video/bmi
 • Zrýchlenie výberu liekov z histórie pre pacientov s veľkým množstvom liekov

Opravené:

 • Pre EU poistenca sa spravne posiela pohlavie a štát do eReceptu. Je, ale dôležité mať pacienta označeného ako EU poistenca.
 • Vyhľadávanie generických liekov opravené.
 • Lepší ošetrenie nahrávania konfigurácie a možnosť manuálnych zmien v eZdravieServer.exe.config.
 • TDPN vykon vo vzore vloženom s čipu PN
 • Náhodná strata tel. čisla pri zapisovaní