Vyhľadávanie pacienta

Ukážka ako vyhľadať pacienta.