Ako vložiť sekciu do dekurzu

Ukážka ako vložiť sekciu.