Úprava údajov pacienta

Ukážka ako upraviť údaje pacienta