Kapitácia pacienta

Ukážka ako kapitovať pacienta.