Nový pacient

Ukážka ako vytvoriť nového pacienta.

  • prvý spôsob 0:03
  • druhý spôsob 1:40