Koncept sekcie

Ukážka potenciálu konceptu sekcií.

  • vytvorenie novej sekcie 0:02
  • poradie sekcií 0:16
  • posúvanie sekcií 0:51
  • vymazanie sekcií 1:07