Nová verzia 1.10.0 - 23.08.2018

Pridané:

 • Pridaný výpočet SCORE v sumáre pacienta a jeho vykazovanie do VšZP
 • Možnosť aplikovať vzor priamo z čipu v sumáre pacienta
 • Prehľad dát pacienta Alt+S ukáže okno s históriou meraní a lab výsledkov graficky
 • Zjednodušený zápis vo vzoroch, použi sekciu z histórie ak existuje inak použi predefinovanú hodnotu
 • Možnosť skopírovať vzor do pamäťovej schránky
 • Možnosť nastavenia východzej tlačiarne pre zostavu
 • Možnosť uloženia profilu tlače pre zostavu (rôzne tlačiarne v rôznych ambulanciach)
 • Sekcia “KV score”(h-score) , automatický výpočet z historických dát
 • Opakovaný predpis (tzv. Repetitour), možné zadať v sekciu receptu
 • Možnosť zadať zoznam špecializácií pre ktoré mam opravnenie predpisovať
 • Možnosť zadať dátum kedy odporúčanie prestane platitť pre preskripcii
 • Možnosť nastaviť východziu akciu pre Ctrl+Enter pri @pacient vyhľadávaní keďv kalendári - ostaň v kalendári alebo otvor pacienta
 • V histórii dekurzov je teraz vidieť aj kto dekurz vytvoril (pokiaľ dekurz vytvoril niekto iný ako ten kto ho uzavrel)
 • Možnosť zmeniť pozíciu histórie v kombinovanom pohľade(história a vyšetrenie)
 • Automaticky použi historickú hodnotu pri vložení sekcie
 • Ctrl+Alt+P umožní vytvoriť požiadavku na https://curois.freshdesk.com spolu s fotkou obrozovky
 • Ambulantná kniha teraz umožňuje filtrovať delurzy podľa stavu, teda či sú uzavreté alebo nie.

Zmenené:

 • Recept - chyby tḱajúce sa odporúčania sa ukážu priamo v poliach sekcia receptu
 • Trojmesačný kalendár CTRL+SHIFT+K, označenie sviatkov, výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami v dňoch
 • Zvýrazneny liek v sekcii recept
 • Sekcia ZFP(merania), nastavené preskakovanie málo použivaných polí

Opravené:

 • Opravená veľkost tlače štítku
 • Opakovaný recept, správny ver volania pri stornovaní takého receptu