Nová verzia 28.02.2018

Pridané:

  • Automatizácia vykazovania Stratifikácie CMP (lekár nemusí špeciálne vykazovať výkon)
  • Možnosť tlačiť recept automaticky bez potreby potvrdzovania
  • Pridané automatické zmenšenie fontu pre pole ak by presiahlo dovolenú veľkosť
  • Pridané validácie pre vykazovanie
  • Laboratórne výsledky importované vo formáte DASTA3 (medirex, alphamedical, …)
  • Online vytváranie laboratórnych žiadaniek pre Alphalab
  • Vzdialená konfigurácia bez potreby vzdialeného pristupu na PC
  • Možnosť vytvárať účtovné doklady (fa, pre-fa)
  • Komunikácia s ABPI MB - http://mesi-abi.sk/