Nová verzia 29.09.2017

Pridané:

  • Pridaná automatická kontrola dekurzu pred uzavretím
    • kontrola prítomnosti výkonu
    • kontrola prítomnosti diagnózy
    • kontrola prítomnosti lieku
    • kontrola prítomnosti špecifických vykonov podľa času vyšetrenia
  • Pridaná možnosť otvoriť chybný dekurz priamo z dávky