0.51.0 - 2017-04-13

Fixed / Vyriešené

  • opravené zobrazovanie mena pri výbere sekcie